Meny
Kommunikation

Transportledare

Kommunikation

Mats Larsson transportledare Robert Forsberg transportledare
Bra teknik skapar säkrare och miljöförbättrade transporter. Därför använder ÖGS-bolaget Gprs, SMS-text, GPS-system och R:COM

Bokningar överföres direkt från alla Schenker och Coldsped kontor som vi trafikerar till ÖGS centrala trafikledning i Örebro. Gprs är den teknik Vi använder för kommunkiation mellan trafik- ledningen i Örebro och fordonen. Detta ger effektivare ordergivning och snabb återrapportering, vilket medför att Vi arbetar effektivt och miljövänligt. Från fordonen uppdateras centraldatorn kontinuerligt. Datasystemet håller bl.a. reda på vad fordonen transporterar.

Med hjälp av GPS-systemet kan trafikledningen övervaka fordonens position i Sverige för effektiv trafikledning. System kan även ge larm om fordonet förflyttar sig vid stöld.

Bilarna är även utrustade med en så kallad svart låda som mäter bränsleförbrukning, tomgångskörning, överbromsning och övervarv samt rapporterar in detta i realtid. Med denna teknik får vi bra uppföljning på bilarna och kan minska onödigt slöseri.

De fordon som transporterar kylvaror är kompletterade med R:COM, vilket hela tiden loggar temperaturen i transportskåpen. Om kund önskar kan de erhålla en temperaturkurva via fax eller e-post. Temperaturen överförs till vår server via radiolänk så fort fordonet befinner sig i närheten av vår gård.