Meny
Om oss
Lastbil Pärm

Verksam i branschen sedan 1952 och som transportör för Schenker(Bilspedition) sedan 1956 genom detta har vi erhållit kunskap att genomföra våra kunders krav och förväntningar på ett tillfredsställande sätt. ÖGS-bolaget har idag ca 100 anställda. Åkeriet är medlem i bransch- organisationerna Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens arbetarförbund samt BTF (Bilspeditions Transportör Förening). Företaget följer Schenkers kvalitetsstandard, trafiksäkerhetskrav och miljöpolicy. Samtliga våra nyinköp är numera utrustade med Euro5-motorer.

Vår personal hålls hela tiden informerade om företaget i sig och om nyheter i branschen. Alla anställda har en personlig pärm som de kvitterar ut vid anställningens början, därmed skriver chauffören också under att han skall ta del av innehållet.

Pärmen är en del av företagets miljö & säkerhetspolicy samtinnehåller information om

  • Kontaktmöjligheter
  • Verkstäder
  • Kunder
  • Ordningsregler
  • Speciella instruktioner
  • Terminaler
  • Egna noteringar
  • Miljö
  • Trafiksäkerhet

Pärmens information uppdateras fortlöpande.