Meny
Kylservice
Lastbil

Vi är Ackrediterade för att arbeta med kyl- och frysfordon enligt köldmedielagen.

All inköp och förbrukning av köldmedia bokförs i datasystem och kontrolleras fortlöpande.

Temperaturskrivare finns på alla egna kyl- och frysfordon med inrapportering i datasystem automatiskt.

Vi servar, reparerar alla fabrikat av kylaggregat. Reservdelslager för Thermo King utrustning finns.

Nya miljövänliga CO2 aggregat har börjat testas. Vi utreder nu miljöförbättringar och kostnads-

besparingar på en ny generation kyl & frys- aggregat som drivs på koldioxidgas istället för diesel. Vilket innebär ett minimerande av avgas- emissioner.