Meny
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

På ÖGS strävar vi efter att ha en så god arbetsmiljö som möjligt, därför har vi satt upp en arbetsmiljöpolicy och arbetar med ett antal mål för att förbättra miljön för medarbetarna.

Intern information

Syftet är att samtliga medarbetare skall känna till vår arbetsmiljöpolicy samt vad de kan göra för att påverka arbetsmiljön

Intern information

Företagets mål är att all aktuell information skall delges alla anställda så fort som möjligt. Informationen ges via Info-tv, muntligen eller som dokument till chaufförspärmen

Arbetsmiljömål

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att vi arbetar med ständiga förbättringar av vår verksamhet. Genom att minska olyckor och ohälsa samt öka trivsel och arbets- glädje vill vi skapa en god arbetsmiljö

Variation

Genom variation av arbetsuppgifterna ges större förståelse för verksamheten och ökad känsla av lagarbete

Påverkan

Den anställde har möjlighet att muntligen eller genom befintliga dokument påvisa brister eller föreslå förbättringar i arbetsmiljön

Hälsa & säkerhet

Genom utbildning i miljö och trafiksäkerhet samt aktiv uppföljning av den anställdes hälsa är målet att förebygga all form av dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Syftet med policyn är att säkerställa att alla anställda arbetar under säkra och trivsamma förhållanden.

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

  • Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa

  • Att den anställde ges möjlighet till variation i arbetet där så är möjligt

  • Att den anställde skall kunna ges möjlighet att påverka sin arbetssituation

  • Att både arbetsgivare och arbetstagare i alla lägen skall följa gällande lagar och föreskrifter inom det aktuella området

  • Att arbetstagaren i alla lägen har nödvändig utbildning för att utföra på sig ålagda arbetsuppgifter. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har erforderlig utbildning